VEILIGHEID

De tanks van onze boerderij bevinden zich op verschillende locaties waar zeeschepen die producten vervoeren hun lading kunnen lozen.

ONDERHOUD

ISM (International Safety Management) Certificate, dat certificeert dat het bedrijf voldoet aan internationale normen voor het veilig beheer en de exploitatie van schepen.

Verzending

Wij handhaven de naleving van de internationale kwaliteits-en efficiëntienormen van het bedrijf in het dekken van alle scheepvaart-en transportdiensten.

EMPOWERMENT

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

NALEVING VAN DE NORMEN

tankopslag

tankopslag

Paregoria BV Tankopslagbedrijf Tankfarm beheert onafhankelijke tankboerderijen in Rusland en Nederland, die worden geëxploiteerd door ons management en niet in handen zijn van oliemaatschappijen in Rusland en Nederland, en ons beheer rekent alle oliemaatschappijen de nodige rekeningen voor de opslag en behandeling van hun producten. Onze tankboerderijen bevinden zich boven de grond en terwijl sommige onder de grond liggen met steun voor succesvolle lozingen van producten in zware olietankers en pijpleidingen. We hebben grote industriële voorzieningen voor de opslag van olie en aardolieproducten voordat deze producten formeel worden vervoerd naar de eindgebruikers of verder naar opslagfaciliteiten.

De tanks van onze boerderij bevinden zich op verschillende plaatsen waar zeeschepen die producten vervoeren hun lading kunnen lozen, terwijl sommige technisch verbonden zijn met pijpleidingen in andere om onze voorraden via rails of schepen en met zware olietankers te trekken. De meeste tankbedrijven hebben zware olietankers op hun terrein en deze voertuigen vervoeren producten naar benzinestations of andere gebruikers.

De producten die onze tankboerderijen bereiken komen uit de raffinaderijen en zijn geschikt voor levering aan klanten omdat onze tankboerderijen modern zijn en verschillende soorten tankvoer, pijpleidingen en gantries met een grotere mate van automatisering als belangrijke veranderingen in de depotactiviteiten.

Paregoria BV Tank-en overslagbedrijf tank farm maakt gebruik van de opslagtanks in de Haven van Rotterdam en in de Bovenste Zee Regio van Primorsk Commerciële Haven die zorgt voor het gelijktijdig laden van Meerdere schip tankers met een draagvermogen van maximaal 50 – 150 duizend ton met een capaciteit van 6.500 ton per uur in de Haven van Primorsk, Ust Luga de Haven en het laden van meerdere schip tankers met dode-gewicht tot 75 duizend tot 150 duizend ton met een capaciteit van maximaal 4500 en 6.500 ton per uur in de haven van Rotterdam

Naarmate de wereldbevolking en het BBP groeien, stijgt ook de wereldvraag naar energie en chemicaliën. Wij zien een groeiende geografische onevenwichtigheid tussen produktiegebieden en verbruiksgebieden van energie en petrochemische produkten. Dit heeft geleid tot het vervoer van olie, gas en petrochemische stoffen over langere afstanden over de hele wereld. Tegelijkertijd zijn de markten en de productstromen voortdurend veranderd, als reactie op ambitieuzere beleidsmaatregelen op het gebied van klimaatverandering, geopolitieke en economische schommelingen, en op de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen en schonere brandstoffen. Het resultaat is een groeiende vraag naar opslag en behandeling van bulkvloeistoffen en gassen op belangrijke locaties langs de wereldwijde handelsroutes voor de zee.

Het bepalen van de beste locaties voor onze terminals vereist een langetermijnvisie van de wereldwijde geo-economische ontwikkelingen, terwijl voortdurend veranderende productstromen flexibiliteit en korte termijn actie vereisen in het dagelijkse werk aan de terminals. In zo ‚ n dynamische context hangt ons leiderschap af van ons vermogen om uit te blinken op drie gebieden — de drie pijlers van onze strategie.

Ten eerste streven we ernaar om ons wereldwijde netwerk van terminals te ontwikkelen, te onderhouden en aan te passen om wereldwijde productstromen te verbinden. Onze ervaring en marktkennis stellen ons in staat om de juiste locaties te vinden voor onze terminals om een langetermijnwaarde te creëren. In het licht van de veranderende energie-en petrochemische landschap en een voortdurende economische verschuiving van West Naar Oost, richt Vopak onze partner zich op vier categorieën terminals. Dit zijn belangrijke hubs; gasterminals; terminals die markten bedienen met structurele tekorten; en industriële en chemische terminals in Amerika, het Midden-Oosten en Azië. Deze categorieën begeleiden ons bij het maken van een vroege selectie van de meest veelbelovende mogelijkheden voor het uitbreiden van ons netwerk, voor het uitbreiden en verbeteren van bestaande locaties en voor het identificeren van activa voor afstoting, waardoor het risicoprofiel van onze wereldwijde terminal portfolio wordt verbeterd. We noemen dit groei leiderschap.

Daarna werd de fundering geïnstalleerd, en de installatie van het olieterminal gebouw begon deze zomer. „Je kunt alleen werken tijdens de zomer navigatie, en het duurt van augustus tot begin oktober,“ verklaarde Vladimir Krupenikov. – In de winter kan de temperatuur op deze plaatsen -50 graden bereiken, de Ob baai en de Kara Zee zijn bedekt met ijs gemiddeld 270 dagen per jaar.

De terminal zal worden geleverd aan Cape Stone door een groot vrachtschip Korex-2 van de scheepswerf GPC in Abu Dhabi. de keuze van de scheepswerven in de Verenigde Arabische Emiraten werd beïnvloed door zowel economische overwegingen als de mogelijkheid van sancties.

Vervoer en overlading

Onze grootschalige energieprojecten in Europa en in het buitenland, met inbegrip van onze unieke technische oplossingen en een ongeëvenaard assortiment van de meest recente technologieën, voornamelijk voor het ondernemen van zendingen in extreme klimatologische omstandigheden, laten het toe om te voldoen aan de meest complexe eisen van onze klanten en partners, en hen te voorzien van betrouwbare en effectieve transportdiensten.

Onze vloot bestaat uit::

  • Olieproducten-dragers;
  • LNG & dragers van petroleumgas;
  • Dragers voor ruwe aardolie;
  • Ijsbrekers;
  • Onderzoeksschepen;
  • Panamax bulkcarriers;
  • Tankschepen voor het vervoer van asfalt en bitumen;
  • Sleepboten;

Door de hoge eisen aan ladingen van Paregoria BV Tankopslagbedrijf, hebben we onze transportvloten bijgewerkt. Zo worden tot nu toe in 2018 vijf nieuwe schepen gebouwd voor Paregoria BV, die binnenkort in de vaste lijnen van het bedrijf zullen opereren.

Wij exploiteren schepen in het bereik dat in de hoogste vraag door de toonaangevende Europese en internationale olie & gasbedrijven.

Daarnaast neemt Paregoria BV Tankopslagbedrijf maximaal 14 extra duwstoppen en 2 oliepompstation voor transportdoeleinden in dienst. De vloot van ons bedrijf die actief is in de zeegebieden voldoet volledig aan alle internationale eisen en conventies, inclusief de eisen van de OCIFM aangesloten bedrijven.

Alle schepen worden regelmatig doorgelicht door toonaangevende oliemaatschappijen en bewijzen efficiënt dat zij voldoen aan de veiligheidseisen voor het vervoer van olie-en olieproducten en dat zij vrachtafhandeling verrichten in olieterminals. De tankers, schepen en sleepboten van Paregoria BV Tankopslagmaatschappij zijn verzekerd door gerenommeerde Nederlandse en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen.

De onderneming bezit tankers van het project RST-27 voor het vervoer van vloeibare bulkgoederen. Een kenmerk van deze schepen is de toegenomen laadcapaciteit in omstandigheden van beperkte diepgang van het kanaal.

De vloot van de onderneming exploiteert ook tankers van de gemoderniseerde type-chemische drager van het project RST-27M, waarvan de veelzijdigheid bestaat in het gelijktijdig vervoeren van maximaal 3 verschillende soorten vracht (3 segregaties). Schepen van dit type hebben een groter laadvermogen, een groter volume ladingtanks, superabundante contouren die het maximale laadvermogen bieden. Extra ontlading van de achtersteven is mogelijk.

De vloot omvat ook innovatieve gecombineerde schepen van het project RST-54, ontworpen en geschikt voor het vervoer van olie en droge lading. Door zijn ontwerp kunnen schepen vloeibare lading vervoeren in ladingtanks, alsmede op het dek geplet steen, zware, oversized, en project ladingen, containers, auto ‚ s met de mogelijkheid van het laden en lossen op hun eigen.

In het segment dry cargo transport staan we open voor partnerschappen met containerlijnen, expediteurs, autodealers, logistieke operators en bulk verladers.

In de sector tankvervoer biedt het bedrijf diensten aan voor het vervoer van olie, olieproducten, petrochemicaliën en spijsoliën tussen de zeehavens van Europa, Rusland, Afrika, de binnenwateren van de Russische Federatie, De Rode Zee, de Perzische Golf en de Kaspische Zee.

Sinds de oprichting van het bedrijf hebben we met succes onze reputatie als betrouwbare partner voor onze klanten behouden.